Velkommen til Kavalerboligerne.

På denne side anføre forskellige nyheder i relation til Kavalerboligerne.

marts

Udluftningshætter er udskiftet.

Sokkel er repareret.

   

1. oktober

Afhentning af affald er ændret. 

De nye afhentningstider er

Glas

Torsdag i lige uger

Metal

Torsdag hver 4. uge

Pap

Fredag i lige uger

Papir

torsdag i lige uger

Plast

torsdag i lige uger

Restaffald

Hver fredag

6. december

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. november 2019 vedtaget takster for 2020. Som en ny takst indføres fra 2020 nu et gebyr for rottebekæmpelse der beregnes som 0,0654 promille af ejendomsværdien. Beløbet opkræves over den kommunale ejendomsskat hos den enkelte ejer

 

 Jessie Hansen1906

Frøken Jessie Hansen og "Drost Aage" og Christian foran Folehavevej 21