Velkommen til Kavalerboligerne.

På denne side anføre forskellige nyheder i relation til Kavalerboligerne.

6. december

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. november 2019 vedtaget takster for 2020. Som en ny takst indføres fra 2020 nu et gebyr for rottebekæmpelse der beregnes som 0,0654 promille af ejendomsværdien. Beløbet opkræves over den kommunale ejendomsskat hos den enkelte ejer

15. november

I forbindelse med nyt affaldssorteringssystem vil containerne fremover blive tømt således

Glas

Fredag i lige uger

Metal

Torsdag hver 4. uge

Pap

Fredag i ulige uger

Papir

Onsdag i ulige uger

Plast

Onsdag i lige uger

Restaffald

Hver fredag

 

10. november 2018

 Jessie Hansen1906

Frøken Jessie Hansen og "Drost Aage" og Christian foran Folehavevej 21