1890

Ved folketællingen i 1890 bor der nu rigtig mange i kavalerboligernes nu 6 lejligheder med 24 beboere hvoraf 6 er børn.

Se mere i Folketælling 1890

Nu og de næste mange år er det familien Jerichau der sætter sit præg på ejendommen. I 70 år bor familien næsten uafbrudt i ejendommen.

Holger Hvidtfeldt Jerichau

Holger Jerichau er født 29. april 1861 og dør 26. december 1900. Han bliver gift med Anna Frederikke Jerichau født Birch født den 28. december 1861 død 23. marts 1945.

 

Holger Hvidtfeldt Jerichau billede fra Det Kongelige Bibliotek (DP017119)

Den 5. Juli 1890 lejer Landskabsmaler Holger Hvidtfelt Jerichau Folehavevej 19. Lejekontrakten kan her ses med latinske bogstaver. Han flytter ind i Domestikbygningen sammen med deres barn Elisabeth Jerichau (1888 - 1971) opkaldt efter Holgers mor den berømte malerinde  Elisabeth Bauman Jerichau født 27. november 1819 Warszava - død 11. juni 1881 i København.

Parret fik i alt 4 børn. Udover Elisabeth ( 27/6 1888-23/10 1971), Emil Jens Adolf Baumann (12. december 1890 Roskilde- 16. august 1916 Paris), Lilla (1892-1960) og Janne (1899 - 1983).

Jerichaus familie

 Fra venstre Helene Prahl (gift med dommer Prahl, der var nabo til Jerichaus) Janna, Elisabeth, Anna Jerichau og Jens Adolf
Foto omkr. 1903 Privateje 

Holger Jerichau rejser en del. Således er han i 1893-94 i Indien, hvor han besøgte sin søster Agnete Læssøe (1853-1897) tidligere Caroline Elisabeth Nancy Jerichau. Året efter  i 1895 er han i Schweiz sammen med Jens Adolf men herefter fulgte så 3 år i Hørsholm. I 1898 er de 2 atter afsted. Denne gang til Istrien og Lovrana ved Adriaterhavet. 

Holger malede mange af sine billeder hér på egnen.

Jens Adolf Jerichau

 

Jens Adolf Jerichau, kunstmaler blev født i 1890. Han begik i 1916 selvmord i Paris, hvor han skød sig selv. Der gik imidlertid 5 år før han kunne blive begravet på Hørsholm kirkegård.

Jens Adolf tegnede og malede allerde fra sine tidligste år og bevidstheden om at være forudbestemt til kunstnere var konkret og naturlig. Efter hans død stod faderens store atelier ved siden af hjemmet i kavalerboligerne urørt i en del år.

Som 5 årig rejser han med faderen og familen til Schweiz. fra 1895-1898 bor han skiftevis hos sin mors forældre i Roskilde og i Kavalerboligerne. i 1898 rejser han med faderen til Istrien ved Adriaterhavet. Da faderen dør sættes Jens Adolf i pleje hos bedstemoderen i Roskilde.

  

 Kirkebroen 1907, Hørsholm egnsmuseum                                                 Kirkebroen 2011  

 Skitse 1 af kamin     Kamin skitse 2

Skitse af kaminen                                                            Skitse af kaminen

akvarel af kamin     

            Akvarel af Jens Adolf Jerichau   300x225 mm               kaminen i lejligheden på Folehavevej

relief over kamin Relief af Jens Aolf Jerichau den ældre som stod ovenpå kaminen. Udført ca                                                                                           1839 gips 117x116 cm Findes i dag på Ny Carlsberg Glyptotek 

Offerfesten. Mennesker søger varsler Opus II. 146x162. Maleri af Jerns Adolf Jerichau den yngre.

Solgt hos Bruun Rasmussen, Kbh., 3. april 2001 for 1,6 mio. kr. i hammerslag.
 

Johanna Astrid Titi Holger Baumann Jerichau

Johanna Astrid Titi Holger Baumann Jerichau (1899-1983) var Holgers og Annes yngste barn. Hun arbejdede i 1920érne på Kählers keramiske værksted. Siden fik hun ved et legat mulighed for at rejse til Frankrig, hvor hun kom til i en periode at arbejde på Sevres. Hun begyndte under opholdet i Frankrig at male, og havde efter sin hjemkomst omkring 1935 en separatudstilling i et galleri i Bredgade. Også hendes ældre søster Elisabeth malede og udstillede enkelte gange; overvejende akareller.

 Johanne Jerichau

Thorald Adolf Nicolai Jerichau, musiker

 Holgers H. Jerichaus bror musikeren Thorald Adolf Nicolai Lonny Jerichau (1848-1909) bor også i huset. Han er opkaldt efter ungdomsvennen Thorald Læssøe. Han blev uddannet som musiker og forsøgte uden held at gøre sig gældende som komponist. Han opfandt således det 3 liniede nodesystem, som dog aldrig slog igennem.

  

Han var en tid ansat som organist i Horsens, men rejste i 1891 til Amerika, hvor han ikke havde det helt let. Thorald Jerichau havde, efter han var vendt tilbage fra Amerika, stor betydning for den unge Jens Adolf Jerichau i dennes opvækst. Ved Thoralds død i 1910 arver Jens Adolf som universalarving 5.110 kr. Dette sikrede den unge Jerichau mulighed for at begynde sin korte løbebane som maler.  

Ved folketællingen i 1900 er familien Jerichau ikke registreret i Hørsholm. Dette skyldes måske Holgers død. Senere flytter de igen, men ved folketællingen i 1925 er Anna Jerichau flyttet tilbage til Folehavevej 19 1 th.  sammen med sin ene datter malerinden Elisabeth Jerichau (1868-1971). 

I en avisartikel i Berlingske Tidende den 5. marts 1944 beskriver Anne Jerichau Kunstnerdynastiet Jerichau. Om stedet siger hun blandt andet " Vi tog til Hørsholm, eller Hirschholm som det dengang hed, for at besøge Birkedommer Møllers, og vi blev begge ganske betaget af denne skønne idyliske Naturplet, saa nær ved København og dog saa uberørt. Vi saa paa hinanden og hviskede : " Hirscholm eller Capri?".

Oplysninger om familien Jerichaus righoldige kunstneriske produktion mm findes i Weilbachs Kunsterleksikon.

 

Familien Jerichaus gravsted

Hørsholm Kirkegård gravsted nr. 4457

Familien Jerichaus gravsted på Hørsholm Kirkegård.

Relieffet viser et græsk relief som Jerichau havde hjembragt fra en rejse. Originalen er senere nedtaget og flyttet til Glyptoteket af hensyn til luftforureningen. Relieffet skal forestille Agrippina, hendes søn Nero og Seneca. Stenen bærer et citat af Seneca: Lettest når sjælene/ den nhimmelske vej/ ved hurtigt at lade fare/ den menneskelige omgang.

Billedhuggerne Einar Utzon-Frank og Axel Salto har udført sokkel og teksten.

I gravstedet hviler Holger Hvidtfeldt Jerichau 1861-1900, Anna Frederikke Jerichau f. Birch 1861-1945, Anna Lilla Baumann Jerichau 1892-1960, Elisabeth Jerichau 1888- 1971, Johanna Astrid Titi Holger Baumann 1899 - 1983, Jens Adolf Jerichau 1890 - 1916 begr 1921.

 

Anna Johanne Holten Thiele

En markant beboer finder vi kammerherreinde Anna Johanne Holten Thiele f. Lønborg (17. maj 1832- 12. okt. 1892). Anna var datter etatsraad Just Matthias Thiele og Sophie von Holten. Hun er således søster til "lille Ida". Anna blev gift (5. okt 1855) med Kaptajn kammerherre kom af d. Dm  Christopher Johan Frederik Lønborg (14. april 1882-1. oktober 1882). Anna kendte således  H. C. Andersen idet hendes far og H. C. Andersen var venner. Der eksisterer flere breve fra H.C. Andersen til Anna. De fik et barn i 1856 men som døde i 1858.

 

1901

Ved folketællingen i 1901 er der registreret 23 beboere. Se mere i Folketælling 1901

På dette tidspunkt bor familien Jerichau ikke mere i huset. Dette skyldes måske, at Holger er død i 1900.

Siden sidste folketælling er Jessie Hansen flyttet ind.

Jessie Hansen

Jessie Hansen er født den 3. april 1860 og dør 28. november 1933.

Jessie Hansen1906

Frøken Jessie Hansen og "Drost Aage"og Christian , april 1906

Jesie Hansens lejlighed (der nu er opdelt i flere) havde 12 værelser, og blev opvarmet med otte kakkelovne. Til Lejligheden hørte desuden kælder- og loftsrum samt udhuse i gården, hvortil kom en stor have.

 

Fra Jessie Hansens 70 års fødselsdag den 30. april 1930

Foto Anne Jerichau, Hørsholm Egnsmuseum nr 2140

Frk Jessie Hansen boede i nr. 21 til sin død i 1933. Hun var datter af etatsråd Alfred Peter Hansen og hustru Emmy, f. Godtshalk. Hendes farfar var var storkøbmanden og godsejeren A. N. Hansen, der i en periode (1837-1843) havde ejet Kokkedal Slot. A. N. Hansens store efterslægt har på mange måder præget Hørsholmegnen, f. eks. var Karen Blixens mor, Ingeborg Dinesen barnebarn af A. N. Hansen

Jessie Hansen var en meget markant dame som det kan læses i Karen Grams beretning om kavalerboligerne.

I disse år bor Harald Søren Christian Prahl (30. juli 1857 Slagelse - 3. marts 1934 København) her med sin hustru og datter. Harald Prahl er birkefuldmægtig og branddirektør i Hørsholm i perioden 1896-1903. I 1903 flytter familien til Mariager i forbindelse med at Harald får job som Byfoged, byskriver borgmester og herredsfoged.

 

1906

Folketælling 1906

1911

Der bor kun 12 i ejendommen, heraf 2 børn

Se mere i Folketælling 1911

Sophie Magdalene Lützen, kammerherreinde

Sophie Magdalene Lützen f. Krieger der var gift med kammerherre, ritmester, eskadronchef Frederik Emanuel von Lützen bor stadig i  ejendommen som hun gjort siden 1860. Hun bor her sammen med sine 2 døtre. Efter Sophies død fortsætter døtrene med at bo i ejendommen til de dør. Skiftet (tekstfil) efter Sophie var meget enkelt, idet arvingerne oplyste at de ønskede at klare bodelingen uden skifterettens medvirken. 

 

 

 Kammerherreinde Lützens lejlighed Folehavevej 19 st th.

Tapeter fra 1813 foto ca 1900