I kortsamlingen på Rigsarkivet findes fra Krigsministeriets Aflevering No. 3 findes en haveplan og en situationsplan med stueetageplaner af Hørsholm Slot og de tilhørende bygninger indtegnet.

Hakon Lund daterer planen i Centralregistranten for Arkitekturtegninger til "muligvis efter anden ombygning, d.v.s. 1744". Herfor kunne tale, at der forefindes 2 forholdvis rummelige trappehuse for nr. 21 og 23 og derfor sandsynligvis også en første sal.

Beplantningsfonnationerne øst for Kavalerboligen og bygningerne svarer ret godt til forholdene på Thuras "GeneralGrundTegning af Hirschholm Slott og Have" i Den danske Vitruvius II.

 

 

Tegningen viser uoverenstemmelser i forhold til eksisterende forhold med hensyn til placeringen af den sydlige indvendige og udvendige trappe, der er indtegnet 1 fag længere mod nord.

Der ses en symmetrisk facadeopbygning mod gaden omkring døren nr. 21 med skift mellem vindues- dørfag i rytmen: 4 -1 - 6 - l - 6 - l - 4. Bygningens samlede længde er 23 fag som i dag.

I den nordlige ende - nr. 19 - er ikke indtegnet nogen indvendige hovedtrappe, lige som ingen af de udvendige trappeanlæg op til bygningen er indtegnet.

Mod sydgavlen ses indtegnet en bryggerskorsten med bageovn og grukedel, hvilket dog mere præcist kan aflæses i en senere plan fra 1785.

 

Planløsningen som helhed afviger dog noget fra de senere planer. Flere rum har direkte forbindelse til indgangen gennem en slags midterkorridor.

Den viste plan kan være udarbejdet inden den nye udformning af Kavalerbygningen var fundet. I så fald kan den illustrere planforhold af et senere forkastet projekt.

Det er dog lige så sandsynligt, at planen viser den oprindelige rumopdeling år 1744 med flere uafhængige værelser, der senere ændres til en mere lejligheds-orienteret planløsning.

Følgende rum er genkendelige: 102, 108, 110, 111+112, 115, 116, 117+118, 119, 120,125, 126, 127.