Bruuns prospekt er givetvis lavet med forlæg i Thuras fra 1749. Johann Jacob Brunn viser her slottet og kavalerboligen år 1755. Bruun beskriver kavalerboligen som "Slotsforvalterens og Gartnerens Boelig".