Hørsholm Slot blev nedrevet i 1812, hvorefter en slotsforvalter ikke længere var påkrævet.

Men slottets udbygninger, som blev stående, forblev under staten og blev fortsat anvendt til boligformål. 1784 blev Hørsholm garnisonsby med en eskadron husarer, der fra 1848 og frem til 1868 afløses af dragonerne.

Fra 1915 til 1920 stationeres atter en eskadron husarer i Hørsholm.

I Centralregistranten for Arkitekturtegninger findes som vignetter en række opmålinger fra Forsvarets Bygningstjenestes Historiske Tegningsarkiv dateret 1866, 1885 og 1889-1893, herunder af Kavalerboligerne. Der angives blandt andet en "Situationsplan over de Militairetaten tilhørende Eiendomme på Hirschholm". Disse tegninger kan imidlertid ikke findes hos Forsvarets Bygningstjeneste eller på Rigsarkivet.

Efter forstørrelse af vignetten af opmålingstegningen over Kavalerboligerne fra 1889-1893 ses i tagetagen et mindre værelse beliggende mod nord i et ellers meget lidt opdelt tagrum.

Ifølge Causerie over Kavalerboligen gennem ca. 200 år af Karen Gram (1895-1993) beboede maleren Holger Jerichau (1861-1900) med familie i starten hele opgangen i nr. 19 og havde gennem et talerør forbindelse mellem første sal og et værelse i loftsrummet, som af fru Lisbeth Jerichau blev benyttet som atelier.

Planen af 2. etage/1. sal viser de indvendige hovedtrapper placeret som i dag.

Midterkorridoren er brudt syd for den midterste indvendige trappe af det nuværende værelse 236. Ildstedet for rum 234 er nedtaget.

Planen af 1. etage/stueetagen viser de indvendige trapper for nr. 19 og 21 som i dag, medens trappen i nr. 23 ligger som angivet på planen fra 1785 i rum 134.

På en tydeligere, senere plan kan også ses to interne trapper mellem kælder og stueetagen nord og syd for hovedtrappen af nr. 19, svarende til en forbindelse mellem rummene 005 og 106 samt 009 og 111. Begge kælderrum indeholder ildsteder, og må være køkkener til hver sin lejlighed.

Der er kun indtegnet udvendig adgang fra trapper i gården til rum 131 og 140 - en adgang som også eksisterer i dag.

Ildstedet i rum 117 er stadig indtegnet, medens den ikke kan ses i rum 128. Den er dog tydeligt indtegnet på en senere plan og må anses for at eksistere også på dette tidspunkt.

Planen af kælderetagen viser at den store ovn er fjernet i rum 014 og erstattet af kraftige stolpeunderstøtninger.

Ved hjælp af en senere plan kan der anes grukedler i rum 004 og 019.