Kavalerbygningen, Folehavevej 19-23 er bygningsfredet.

Kavalerbygningen blev fredet 23. december 1918, hvor ejendommen blev fredet i klasse B. Danmarks første bygningsfredningslov trådte i kraft den 12. marts 1918. Loven gav mulighed for to slags fredninger: klasse A og klasse B. Forskellen var, at en ejer af en klasse A-fredet bygning ikke kunne foretage ændringer i bygningen uden godkendelse og tilladelse fra myndighederne. En ejer af en klasse B-fredet bygning skulle anmelde ændringer, men kunne gennemføre dem, også selv om myndighederne var imod. I alt 1156 bygninger bliver fredet i 1918 og 1919

I 1980 bliver fredningsklasserne bliver afskaffet. Alle bygninger er herefter fredet med de retsvirkninger, der hidtil kun gjaldt for klasse A. Herefter kræves der tilladelse til både udvendige og indvendige arbejder på alle fredede bygninger. I dag er der ca 9000 fredede bygninger i Danmark

Herudover er der den 1. maj 1999 tinglyst en bevaringsdeklaration på kavalerboligerne.

I 2014 har Kulturstyrelsen gennemgået ejendommen og har efterfølgende fremsendt et Fredningsdokument ,der følger den fredede bygning. Dokumentet er opsat i opgangen ved nr. 19. I samme forbindelse er fremsendt et notat om bygningens Fredningsværdier.  

I Kulturstyrelsens hæfte Når bygningen er fredet er det muligt at se læse om nogle af de forhold, man skal være særligt opmærksom på, når man bor i en fredet bygning. Kulturstyrelsen har endvidere publiceret "Information om bygningsbevaring" der er en række informationsblade om hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger kan vedligeholdes på en hensigtsmæssig måde.Hvad omfatter en bygningsfredning og hvilke rettigheder og forpligtigelser følger der med en fredet bygning ?

I haven er der 2 bygninger som begge er udpeget som bevaringsværdige bygninger af Hørsholm Kommune.

Bygningen mod syd er en tidligere hestestald. Anvendelsen er senere  ændret til industri- eller håndværksproduktion. I dag anvendes den til beboelse.

Bygningen mod nord har tidligere blandt andet været anvendt som toilet for ejendommen beboere - den østlige dør.  

 

                  

            Messingdørskilt fra 1700 tallet          Barok vindueskarm med anverfer fra samme tid