Kildemateriale:

H. C. Rosted, Fra Adelsborg til Kongeslot- Hørsholms historie indtil 1730. Gads forlag 1957

H. C. Rosted, Hirschholm Slot 1730-1746

H. C. Rosted, Hørsholm En by med historiske minder

H. C. Rosted, Hørsholm Planteskole, Hørsholm bogtrykkeri 1947 

H. C. Rosted, Den gamle planteskole, Hørsholm 1962

H. C. Rosted, Den gamle skole på Folehavevej

Ladegaard & Christiansen, Bygningshistorisk undersøgelse & registrering 1998

Karen Gram, Kavalerboligerne gennem ca 100 år

Troels Andersen, Jens Adolf Jerichau, Borgen 1983 

Ellen B. Danstrup, På opdagelse i Hørsholms lokalhistorie, FOF 1984 

Kunstnerslægten Jerichau, særtryk af kunst- og kulturtidsskriftet CRAS nr 48 fra februar 1987

Dansk Adels Aarbog 1907

Kirkebøger fra Hørsholm sogn o.a.

Folketællinger i Danmark 1787 til 1925

Skiftearkivaler, rigsarkivet

Billedmateriale fra Hørsholm Egnsmuseum

Steen Johansen, Kunstnerslægten Jerichau, ISBN 978-87-7691-226-0

Anna Jerichau, Kunstnerdynastiet Jerichau, Berl. Tid 5. marts 1944

Inventarfortegnelser 1747-1805, Rigsarkivet

Kopibøger over Dronning Sophie Magdelenes resolutioner, Hørsholm Amt, Landsarkivet (pr. 1. jan 2012 Rigsarkivet)

Dronninglund Kommune, Dronninglund Slot, ISBN 87-89109-92-9

 

 

      

 

Folehavevej 19 ca år 1900                     Folehavevej 19 år 2009