Ved Folketællingen den 1. februar 1801 bor der stadig kun 3 familer i kavalerboligerne. 20 beboere heraf er 2 under 18 år og 7 tjenestefolk. I Folketælling 1801 kan ses navne mm..

Som ny beboer finder vi Martin Gotlieb Schäefer med familie.

Martin Gotlieb Schäefer, Holzforster

Martin Gotlieb Schäefer er født 1746 og dør i 25. juli 1830 på Frederiksberg. Han er gift med Marie Christine Olsen født 1749.

Da Slotsgartner Johan Tobias Flügger  dør i 1793 beslutter rentekammeret, at der kan opnås en besparelser i udgifterne til slotshavens vedligeholdelse ved at inddrage slotsgartnerembedet.

Holtzforster Martin Gottlieb Schaeffer overdrages herefter opsynet og bestyrelsen af haven mod at nyde fri hus i de værelser ved slottet som afgangne gartner Pfluger havde beboet. Udover lønnen, som holtzforster at tillægges de besparede udgifter til gartnerens løn og havens vedligeholdelse årlig 100 rd hvorimod de 60 rd som bemeldte Schaffer hidtil har havt til huusleie bortfalder.

 I forbindelse med at Martin Gottlieb Schaeffer fik overdraget embedet som overforstmester fik han samtidig tilladelse til at drive planteskolevirksomhed i slothaven, hvad der selvfølgelig i høj grad var med til at nedbryde det flotte haveanlæg ved slottet. Hele statens planteskoledrift blev placeret i Hørsholm, og det lykkedes kun fordi Linstow ydede Schaffer sin fulde støtte hertil.

Schaeffer drev en yderst anerkendt planteskole og leverede primært planter til statsskovene, slotsparkerne og offentlige anlæg. Alene i årene 1799-1811 leveredes 5.700.000 planter til skovene.

Da skovrider Christen Møller i 1801 tog sin afsked, blev Schaeffer udnævnt til plantageinspektør og overtog Møllers embede ved siden af ledelsen af Hørsholm Planteskole.

I august 1821 søgte Schaeffer sin afsked i en alder af 75 år efter 52 års ansættelse. Den 25. juni 1822 fik han bevilget sin afsked med 650 Rd i årlig pension. Han døde 25. juli 1830 på Frederiksberg.  

Ved sin afsked overtog hans søn Andreas Gottlieb Schaeffer faderens job.