Harsdorffs opmåling der viser de forskellige etagers rumindretning. Tegning i Rigsarkivet

1785 udarbejder Caspar Frederik Harsdorff (173 5-1799) blandt andet "Grundtegninger paa alle til Hirschholms Slott henhørende Bygninger" som registrering i forbindelse med planlægningen af reparati onsarbej der.

Her vises kælder-istue- og 1. sals-plan " ... af det saakaldede Store Domestique Huus." - Kavalerboligerne. "Plan til 2den Etage"ll. sals-planen viser den i dag stadigvæk aflæselige om dog slørede struktur med en midterkorridor og værelser, der på tegningen næsten alle er forsynet med en ovn.

Der er indtegnet ildsteder for rum 234 og rum 237.

"Plan af den første Etage"/stueplanen viser nu udvendige trappeanlæg og mod nord - nr. 19 - og i den midterste opgang - nr. 21 - indvendige trapper som svarer til forholdene i dag.

Det ses, at den indvendige trappe for opgang nr. 23 er flyttet mrnod syd i forhold til tidligere tegning, hvorved rytmen for vindues- og dørfag i facaden mod gaden bliver 4 - l - 6 - l - 7 - l - 3.

På gårdsiden er indtegnet udvendige trapper til rum 131 - som i dag - og til rum 138 - i dag flyttet til rum 140.

Samtidig kan der aflæses, at de vidtløftigste rumlige sammenhænge ligger i den nordlige ende - nu nr. 19-, de lidt mindre i midten - nu nr. 21 -, medens planløsningen mod syd - nu nr. 23 - er den mest komplekse. Ved den sydlige gavl ses for rum 142 - i dag forsvundne - bryggerskorsten med bageovn og gruekedel, samt plads til en ildbænk. Det opfyldte areal i kælderetagen udgør funderingen for denne tunge konstruktion. I den midterste og sydlige del kan der ses ildsteder for rum 117, fjernet mellem 1893 og 1922, og rum 130, fjernet mellem 1922 og 1950'erne.

"Plan af Kielder Etagen"/kælderplanen viser ved de indtegnede ovne i rum 002/004 og 012/013, at der sandsynligvis også i denne etage var indrettet boliger.

Indgangene fra gården til rum 008 og 017 svarer til forholdene i dag, ligesom kældertrappernes placering indvendig er identisk med forholdene i dag.

Planen viser den udvendige trappeforbindelse fra kælderen til gaden ved nr. 19 og nr. 21 medens nr. 23 ikke har en sådan.

I rum 014 ses en stor ovn med plads til en ildbænk. Ildstedet der ses i rum 019 er bevaret til i dag.