Hovedindgangen til Hørsholm slot. Kavalerbygningen ses tv.

 Generalgrundtegningen af Hirschholm Slot og Have af Lauritz de Thura

 Den danske Vitruvius fra ca. 1749  Tab 36  

 

 Den danske Vitruvius fra ca. 1749  Tab 52

Ifølge fortegnelserne i anden kopibog vedrørende Dronning Sofie Magdalenes resolutioner for Hørsholm Amt fik Thura 1744 til opgave at forhøje domestikbygningen med 1 etage for at kunne huse det voksende hof.

Denne udvidelse af Kavalerboligerne er sammenfaldende med den fjerde og sidste ombygning af slottet og de til slotsbyggeriet brugte håndværkere er også anvendt til udvidelsen af kavalerboligerne.

I Thuras bog Den danske Vitruvius II fra ca 1749 ses kavalerboligerne i baggrunden af prospektet af slottet set fra nord, som det så ud efter ombygningen der blev afsluttet 1744.

Bygningen fremstår nu med 2 etager samt 2 større og 2 mindre tagkviste. Set i sammenhæng med kavalerstalden synes bygningen i forhold til antal fag dog lidt fortegnet.