Haven ved kavalerboligerne. Detalje fra Vitruvius tab 36

I 1739 omtales et vaskehus (tekstfil) bag dommestiquehuset som var blevet opført året før. Der var ikke blevet brolagt ind til huset, og det gav problemer når vandvognen skulle vende. 

i 1743 omtales vognremisen i køkkenhaven, idet der skal påsættes vandskeder for 23 rigsdaler og 4 mark (tagrender) (6. april 1743) (tekstfil).

Ifølge Thuras plan fra 1744 har haven øst for huset været anvendt som køkkenhave. Dette underbygges af, at der i 1741 (4. august 1741) (tekstfil) blev givet tilladelse til at udføre ændringer på orangerihuset i køkkenhaven for 47 mark og 4 skilling, samt at der i 1748 blev besuttet at opføre et mindre drivhus i køkkenhaven (1. oktober 1748)(tekstfil)

I Rigsarkivet findes mange regnskaber fra Hirschholm Slot  - heriblandt flere lister over leverancer fra køkkenhaven.  I maj 1766 nævner listen følgende grøntsager, der blevet leveret til hoffet på Hirschholm: Selleri, Persille, "små urter", Laurbærblade, Ræddiker, Grøntkål, Nye rødbeder, Gulerødder, Nye gulerødder, Peberrod, Porrer, Asparges, Pastinakker, Hovedsalater, Grønne salater af forskellig art, Løg, Spinat, Syre, Kørvel, Purløg, Snitbønne.

Dette har kun været muligt ved hjælp af mistbænke, drivhuse  og højbede.

Af inventarfortegnelserne i Rigsarkiven fremgå,r at der haven har været et laurbærhus idet der helt op til optegnelsen i 1805 omtales en bilægger i laurhuset. Laurbærhuset må være opført i forbindelse med 1. sals udvidelsen af huset, idet laurbærtræerne før blev opbevaret i 2 rum (tekstfil) i kælderen.

I haven fandtes ligeledes en svinesti, en gåsesti, et hønsehus samt et brændeskur.

Langs Folehavevej foran ejendommen har stået en række alletræer. Alletræerne blev fredet i 1931 men fredningen af træerne foran Kavalerboligerne blev ophævet igen i 1941.  

 

Holger Jerichau, Folehavevej med den store ladebygning ca 1890-1892. Oliemaleri Hørsholm Egnsmuseum 

 

Sidenhen har området været anvendt af beboerne. Hver beboer havde sit havestykke.  Det var ikke kun den nuværende have, men også arealet mellem søen og Folehavevej var udlagt som havestykker. I 1960 havde bl.a Frk. Jerichau, Frk Teisen, Krogen og en mere et havestykke her.     

I Karen Grams beretning fortælles at Jessie Hansen hvert år havde et lille juletræ i en urtepotte (hun var hos familien juleaften). Når julen så var ovre, gik hun ned i haven med gartneren – udpegede et sted – og sagde "Jørgensen, vil De plante juletræet dér" – med det resultat, at da vi flyttede ind (1934) var der fyrretyve rødgraner i fyrretyve forskellige aldre spredt over hele haven.

I dag er der kun et af disse træer tilbage.  En rødgran der nu er blevet 24 meter højt. 

Bøgetræet er blevet plantet af Svend Andersen og Egetræet er plantet af A. Gram.

I forbindelse med frasalget i 1999 tilskødes en del af grunden til kavalerboligerne, og i 1999-2000 omlægges haven efter en plan tegnet af Lea Nørgaard & Vibeke Holscher Landskabsarkitekter.

Haven er nu fællesareal for alle beboere.

Nedenfor se den overordnede haveplan som blev gennemført med forskellige ændringer uden at den overordnede intension og ide blev tilsidesat.  

 

Tørrepladsen viste sig at være alt for stor og blev derfor i 2001 reduceret. En større tjørn i havns sydende blev fældet i 2012, da den gik ud. Den er blevet erstattet af et tulipantræ. 2 af bedene på p- pladsen blev samtidig ryddet for at skaffe yderligere parkeringspladser.  

I forbindelse med den store storm i 1967 faldt mange af hestekastanierne foran ejendommen. Før da var det nødvendigt at fyre i lejlighederne en stor del af året for at holde varmen.

Ligeledes faldt en meget stor kastanie i forbindelse med en stor storm i 1998 og en lind blev fældet i 2000 på grund af råd.   

 

      

Viburnum fragrans                      Formklippet Taxus baccata