Plan over Hirscholm 1728 Udarbejdet af J. FR. Schröter og overrakt Frederik IV på Clausholm den 18/7 1728 (Rigsark)

 

Man ved ikke ret meget om, hvordan haven har set ud før 1720érne, hvor arkitekten J. C. krieger fik til opgave at "bringe haven i god symetri". 80 soldater blev udkommanderet til at udføre de store jordarbejder, der dannede de nuværende "øer" og søer i slotshaven.  

Hørsholm slot 1726 set fra øst. Kaptajn J. Fr. W. Schrøter

På dette stik ses tydeligt slotsgartnerens hus som skulle være opført 1724 og materialstalden/kavalerstalden opført 1721. Kavalerboligernes grund er endnu ubebygget.