1834

Ved folketællingen den 18. februar 1834 bor der 20 personer heraf 2 under 18 i huset. Halvdelen er tjenestefolk. Navne mm kan ses i Folketælling 1834.

Her godt 100 år efter opførelsen af huset beboes det stadig kun af 3 familier. Siden sidste folketælling er 2 af familierne skiftet ud som følge af pensionering og dødsfald.

Andreas Gottlieb Schaeffer, plantageinspektør, forstraad, skovridder i Hirschholm. Ridder af Dannebrog

Andreas Gottlieb Schaeffer er født i 1790 og dør af lungebetændelse i 1865. Han bliver aldrig gift men bor igennem mange år sammen med Dorthea Margrethe Stann.

Andreas Gottlieb Schaffer overtager den 24. juni 1822 arbejdet som plantageinspektør ved Hørsholm planteskole, slotshaven samt Folehave med Deputatvangen og Rungsted indhegninger efter sin far Martin Gottlieb Schaeffers pensionering. Han får en årlig gage på 400 rd foruden fri bolig i Kavalerboligerne og en årlig udvisning af 8 favne brænde og 6 favne fagotter samt græsning til 3 køer.

Schaffer fik hurtigt 3 doblet planteskolens salg.

Haven henfaldt yderligere i disse år, idet de 2 vestlige slotsdamme blev udtørret til brug for dyrkning af pil og el.

Schaffer har sikkert værnet om slotshaven, så godt han formåede. Pladsen omkring kirken henlå således som græsmark, opfyldt med en masse sten. Han tog derfor initiativ til en forskønnelse og det nuværende anlæg blev til efter en tegning, han udarbejdede.

Schaffer tog ivrig del i det offentlige liv i Hørsholm. I 1842 blev han således indvalgt i det første sogneforstanderskab for Hørholm Sogn, og senere blev han genvalgt med det største stemmetal. Han var ikke blot skolepatron og kirkeværge, men fik også overdraget flere andre tillidshverv.

Carl Henrik Lytz, forstsekretær, Kammerraad senere justitsraad og amtsforvalter

Carl Henrik Lytz er født i 1768 og dør 9. november 1842. Han bor sammen med hans søster Juliane Margrethe Lytz født 1793 død 21. nov 1849 og dennes 2 børn.

Lytz afløste Fr. Chr. Selmer i embedet som amtsforvalter i 1822.

Han døde sindssvag i 1842. En del af Hørsholm Birks Pantebøger fra før 1790 er sporløst forsvundne. Muligvis er de blevet tilintetgjort sammen med andre akivdokumenter som amtsforvalteren, justitsraad Lytz, i et anfald af sindsygdom i 1840 lod brænde dels begrave i en tørvemose.

Skiftet (tekstfil) efter Lytz var meget stor og omstændeligt og det tog over 1 år før alle tråde var udredt.

1840

Ved folketællingen den 1. februar 1840 er det de samme familer som i 1834. Charlotte Elise Eleonora von der Lühe er dog død og der er lidt færre tjenestefolk.  Antallet af beboere er 15 heraf 2 under 18 år. Flere oplysninger kan ses i Folketælling 1840.

1845

Ved folketællingen den 1. februar 1845 er Helene Jacobine Buttenschøn der er enke efter justitsamtsforvalter Frederik Christian Selmer (15. feb 1762 - 1. dec 1843) flyttet ind med sine 5 voksne børn efter at Lytz døde i 1842. Der er nu 17 beboere, alle over 18 år. 7 er tjenestefolk.

Se mere i Folketælling 1845

1850

Ved folketællingen den 1. februar 1850 finder vi de samme familier som i 1845. 15 beboere er der nu og alle er over 18 år

Se mere i Folketælling 1850

1855

Ved folketællingen den 1. februar 1855 er boerantallet nu nede på 12, alle over 18 år. Den ene lejlighed efter Linstow står formentlig tom på dette tidspunkt.

Se mere i Folketælling 1855

1860

Ved folketællingen den 1. februar 1860 beboes kavalerbygningen af militærfolk. Der er 13 beboere heraf 3 under 18 år og 3 tjenestefolk.

Se mere i Folketælling 1860

Sophie Magdalene Krieger

Sophie Magdalene Krieger ( 22. feb 1811-25. sep 1896). Hun er gift med Ritmester, Udskrivningschef, Obertslieutenant, kammerherr, rd af d.  Frederik Emanuel von Lützen (22. feb 1811-4. marts 1873) bor her sammen med sin mor og deres 3 børn Dorthea Elisabeth Antonie Lytzen (30. august 1851-3. dec 1934), Mathilde Emanuella Lytzen, bogbinder (10. maj 1853 - 30. april 1925) og Sophus Frederik (1. august 1855 - 30. april 1940).

Sophie Magdalene Krieger er efterkommer af J.C. Krieger, som var en af danmarks store arkitekter og en af dansk baroks største havearkitekter. Krieger var også meget involveret i byggeriet omkring Hirschholm slot. Sophies forbindelse til J. C. Krieger kan du se her.  

  

Holmen kirkegård