Facader

Facaden mod gaden viser den ydre bygningskrop uforandret i forhold til tidligere tegning. Smedejernsgelændrene for nr. 19 og 23 vises enkle, medens gelænderet for nr. 21 er forsiret - som det også forholder sig i dag.

På l. sal ses torammede vinduer med enrudede rammer, hvilket er en forandring til opmål ingen fra 1911. Ligeså fremstår vinduerne i stueetagen nu forandret i forhold til 1911 med torammede vinduer, med korspostvinduer med etrudede overrammer og torudede underrammer efter klassicistisk mønster, d.v.s. fra 1800-tallet.

Kældervinduerne fremstår uforandret.

Dørene er vist som fyldingsdøre til stueetagen, med ens fyldinger, og er sandsynligvis fra starten af 1900- tallet.

Til kælderen ses flammerede døre.

I bagfacaden fremstår de torammede vinduer på 1. sal mere opsprossede end mod gaden.

Vinduerne med de torudede rammer er givetvis de nyeste, måske fra sidst i 1800-tallet. De seksrudede er noget ældre klassicistiske typer, fra l800-tallet, medens de seksrudede rammer svarer til vinduerne fra 1911- opmålingen og kan være fra 1700-tallet.

I stueetagen ses samme type vinduer som mod gaden.

Kældervinduerne er i den sydlige del som mod gaden, medens der i den nordlige del ses torammedevinduer med torudede rammer, magen til udformningen af vinduerne på 1. sal.

Dørene er fyldingsdøre efter klassicistisk mønster.

Til nr. 23 ses ligeløbstrapper, medens der til nr. 21 er vist en kvartsvingstrappe. Dens brystning viser udskæringer lignende dem der ses på den indvendige trappe i samme opgang.

I sydgavlen på 1.sal et torarmet vindue med to rudede rammer; I stueetagen ses torammede vinduer, uden korspost, med trerudede rammer. Begge dele efter klassicistisk mønster.

 

Etageplaner

Plan- og facadetegningerne for Kavalerboligerne fra 1922 er tydeligvis grundlaget for de senere tegninger, der kunne findes for ejendommen. Hvorvidt disse er baseret på opmålingen fra 1889-1893 er ikke til at afgøre.

Planen for 1. sal viser samme indvendige hovedtrapper som i dag. Derudover ses indtegnet en intern trappe mellem den sydlige del af l. sal og stueetage i nr.19. Denne var ifølge Karen Grams Causerie en jernvindeltrappe som forbandt " ... køkkenet med soveværelset ... " i generalinde Lytzens lejlighed. Generalinde Lytzen havde lejet sig ind hos Jerichaus. Ifølge Karen Gram skulle Nationalmuseet have nedtaget et tapet fra denne lejlighed. Herover kunne der under arkivstudierne dog ikke findes nogen fortegnelser på Nationalmuseet. Ildstedet i rum 237 er blevet nedtaget.

Planen for stueetagen viser at den indvendige hovedtrappe i nr. 23 er ændret siden 1893 og nu ligger som i dag i rum 131.

Planen af kælderen viser for rum 025 ikke nogen understøtning til det ovenliggende ildsted i rum 128. Sandsynligvis en tegne-/målefejl. I rum 031 er indtegnet en grukedddel, der stadig eksisterer.