Beliggenhed

Luftfoto af ejendommens beliggenhed kan ses ved at trykke her og søge på Folehavevej 21, 2970 Hørsholm.  Ejendommen set fra gadeplan i 2009 kan yderligere ses ved at gå ind i Street View i Goggle maps.

Har du ikke Goggle maps installeret kan du i stedet se beliggenheden her

Matrikelforhold

Ejendommen er beliggende på matr. nr 20a Hørsholm by, Hørsholm

Ejendommens grundareal er 3.602 m²

Det bebyggede areal for hovedbygningen er 707 m²

Det samlede beboelsesareal er 1.414 m²

Det samlede tagetageareal er 456 m²

Det samlede kælderareal er 680 m²

Det bebyggede areal for Folehavevej 23 D er 51 m²

Huset

Bygningen er opført i 2 beboelsesetager, tagetage og kælder.

Stueetagen er opført i 1734 af Johan Cornelius Krieger ?. I 1744 blev 1. salen bygget til af Lauritz de Thura.

Huset er sammenbygget med husar-/kavalerstalden som er tegnet af Johann Cornelius Krieger. Disse bygninger er opført umiddelbart før Kavalerboligerne.

Bygningen er opført i mursten. Facaderne er berappede  og gulkalket .

Valmtaget er dækket med røde vingeteglsten.

Haveanlæg

Det nuværende haveanlæg er tegnet af Lea Nørgaard & Vibeke Holscher Landskabsarkitekter og udført 1999-2000.

Energiforsyning.

Hovedejendommen opvarmes med naturgas.

Folehavevej 23D opvarmes med el.

Flere af lejlighederne har herudover brændeovne.

Ejerforhold

Bygningen har siden opførelsen været ejet af kongehuset/staten. I denne periode har ejendommen været underlagt forskellige ministerier/forvaltninger

Rentekammeret, Krigsministeriet, Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Landbrugsministeriet, og senest Miljø- og Energiministeriet.

I sommeren 1998 købte Ejendomsselskabet Danstruplund A/S senere St. Frederikslund Group A/S ejendommen.

I 1999 udstykkes ejendommen i 13 ejerlejligheder.